EHBO 23 februari 2023

20/01/2023 - 11:27

Weet jij wat doen in een noodgeval?
Iedereen mag een AED gebruiken. Het is veilig en geeft gesproken instructies mee.
Terwijl je wacht op de hulpdiensten kan het op die manier een leven redden.
Ook krijgt u uitleg over reanimeren in het algemeen:
- Waarom stopt het hart?
- Hoe krijgt u het hart van de patiënt weer aan de gang?
- Wat moet u na het reanimeren doen?
Na de cursus heeft u voldoende basiskennis over de werking en inzet van een AED.

In samenwerking met Het Rode Kruis Tielt en TMO vzw kan u een les over reanimatie + AED volgen op donderdag 23 februari 2023 van 19 tot 22 uur in Brasserie Poelberg, Poelberg 1 te Tielt.

Inschrijven kan via www.tieltsemiddenstand.be of via de bestuursleden.
Leden: € 10,00 • Niet-leden: € 15,00
Inschrijven = betalen op rek. nr. van vzw TMO BE95 1030 1006 7658